Завдання на 2020 — 2021 н.р.

1.Створення сучасного освітнього простору сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи.


2.Продовжити роботу щодо розвитку комунікативно — мовленнєвої компетентності шляхом створення сприятливого розвивального середовища.


3.Сприяти творчому підходу педагогів щодо використання інноваційних форм, методів та прийомів роботи для реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно — пізнавальному простору».