Завдання на 2019 — 2020 н.р.

1.Розпочати роботу щодо розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності шляхом створення сприятливого розвивального середовища.


2.Активізувати творчий підхід педагогів до використання інноваційних форм, методів та прийомів роботи для реалізації освітньої лінії «Дитина в сесорно-пізнавальному просторі».


3.Удосконалити роботу щодо розвитку художньо-естетичної компетентності дошкільників в процесі художньо-продуктивної діяльності