Завдання на 2022 — 2023 н.р.

  1. Розпочати роботу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу шляхом пропагування та впровадження здоров’язберігаючих технологій.

2. Продовжити роботу над створенням умов для формування самоефективної особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової української школи.

3. Удосконалити роботу щодо розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності шляхом створення сприятливого розвивального середовища.